június 20, 2024

Új támogatási forma a gazdáknak: Agro Ökológiai Program (AÖP)

Agro Okologiai Program 1

2023-tól megváltozik a területalapú támogatások rendszere és megjelenik egy új támogatási forma az Agro Ökológiai Program (AÖP), amelynek célja a környezeti és természeti értékek megőrzése. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, illetve az élővilág megőrzése érdekében tett vállalások alapján igényelhető támogatást az egységes kérelmek benyújtásakor évente tudja majd kérelmezni a gazdálkodó, választva az egyes eltérő földhasználati kategóriákra a jogszabályban felsorolt gyakorlatok közül (nem kizárólagosan a kiajánlásban tett ajánlások közül). Az AÖP választható előírások teljes listája és a pontszámok a cikk alján találhatóak. Az igényléskor hasznosítási módonként minimum kettő pont értékben kell majd előírásokat választania.

„Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeretne segíteni a választásban. Ezért felhasználva a korábban kapott meghatalmazással elérhető támogatási és térinformatikai adatokat, egy algoritmus segítségével ajánlást készítettünk azokra az AÖP előírásokra, amelyek illeszkednek a gazdaság környezeti jellemzőihez.

A zöld kiajánlásban javasolt gyakorlatok a KAP Stratégiai Terv környezeti teljesítménye és indikátor vállalásai teljesítése szempontjából kerültek meghatározásra tekintettel arra, hogy ha ezek a vállalások nem teljesülnének a vállalt mértékben, akkor Magyarország jelentős volumenű pénzügyi szankciót kockáztat. A kiajánlást egy algoritmus határozza meg – amely a KAP Monitoring IT fejlesztés keretében, állami adatbázisok (IIER és MePAR) alapján készült – azokra az AÖP vállalásokra, amelyek megfelelhetnek adott gazdálkodó gazdasága környezeti jellemzőinek, ezáltal segíthetik a gazdálkodót a döntéshozatalban.

Az ajánlás meghatározása a talaj, víz, biodiverzitás tematikus fedvénycsoportokkal történt a gazdaságok területének összemetszése alapján, kizárólag szántó művelési ágra​ vonatkozóan. A gyep és ültetvény művelési ágra területi meghatározottságtól függetlenül csak a megjelölt gazdálkodói előírásokat javasoljuk​. Az adott gazdaság érintettségének megállapításához minden gazdaság esetében meghatározásra kerül a talaj, a víz és a biodiverzitás szempontjából érintett rész, a szántóterületek vonatkozásában (érintettség szempontjából a gazdaság tábláinak középpontja volt a meghatározó)​. A különböző szempontok szerint érintett szántóföldi táblák összterületének a teljes gazdaság szántóföldi területéhez történő viszonyítása tette lehetővé a környezeti érintettség mértékének meghatározását​. A környezeti érintettség mértéke szempontjából az országos átlaghoz való viszonyítás az irányadó​ miszerint egy gazdaság talaj, víz, vagy biodiverzitás szempontjából akkor meghatározott, ha valamely környezeti tényezőt tekintve az érintett szántóföldjeinek aránya meghaladta az adott tényezőre jellemző országos átlagot​. Azokban az esetekben, amikor egy gazdaság több környezeti tényező tekintetében is az országos átlag felett érintett, priorizálás lehetséges az érintettség tekintetében​. Végeredményben a gazdaság szempontjából az a környezeti tényező került kiválasztásra, melynek térbeli lefedettségének mértéke a leginkább meghaladja az adott környezeti tényező országos átlagértékét​.

A különböző érintettségek szerint az általunk elérhető adatok alapján a környezeti szempontból hatásos előírások:

Agro Okologiai Program 1

Kérjük ügyeljen arra, hogy az előírások választását számos más, az Ön gazdaságára jellemző egyéb adottság is befolyásolhatja (pl. ÖKO vagy AKG támogatás igénylése, Natura 2000 hálózattal való érintettség), ezért vállalásait ezek ismeretében tegye meg.

Kérjük az új támogatási formáról szóló információkért keresse fel honlapunkat, ahol a www.nak.hu/kap-2023-2027 aloldalon minden fontos tájékoztatót megtalál, és vegye fel a kapcsolatot falugazdászával.

Reméljük, hogy ezzel sikerült megkönnyítenünk a választást és az idei évre való felkészülést.

Az Agro-ökológiai Program keretében választható gyakorlatok listája és a hozzájuk tartozó pontszámok (a részletes előírások megismerése érdekében keresse egyéb tájékoztató anyagainkat)

Agro Okologiai Program eloirasok

Forrás: NAK