május 22, 2024

Kézikönyv segíti az új AKG pályázat benyújtását

Agrár-környezetgazdálkodási kézikönyv

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a meghirdetett pályázat támogatási kérelmének benyújtásához gyűjtötte össze a hasznos információkat az Agrár-környezetgazdálkodási kézikönyvben.

A 2021-2027 közötti időszak Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásaihoz, már az átmeneti időszak alatt lehetőség nyílt arra, hogy 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új agrár-környezetgazdálkodási (AKG) felhívás kerüljön meghirdetésre.

Az új AKG felhívás 360 milliárd forint keretösszeggel került meghirdetésre, ami várhatóan jelentős bővülést eredményez az eddigiekhez képest. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg megemelése több célt is szolgál, így különösen:

  • – a támogatásokba bevont területek nagyságának növelését,
  • – a gazdálkodói részvétel további ösztönzését,
  • – a programokban eddig részt nem vett gazdálkodók számára belépési lehetőség biztosítását, és
  • – a korábbi támogatási összegek aktualizálását, megemelését.

A kézikönyv célja, hogy iránytűként szolgáljon, közérthető megfogalmazásával segítse az új AKG pályázati felhívás megértését, értelmezését. Az érdeklődők a kiadvány átolvasását követően képet kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint elegendő információhoz jussanak ahhoz, hogy eldönthessék: szeretnék-e, tudják-e vállalni a támogatás igénybevételéhez szükséges előírásokat.

Az AKG támogatást igénylők a támogatási rendszerbe való belépés esetén vállalják, hogy gazdálkodási gyakorlatukat – az előírásoknak megfelelően némiképp átalakítják és olyan előírásrendszert követnek, amely hozzájárul a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez. Valamint erősíti a természetes önszabályozó folyamatokat, védi és javítja a talaj biológiai állapotát, csökkenti a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatásokat. Továbbá környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével hozzájárul a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelemhez. Meggyőződésem, hogy ezek a lépések hosszú távon gazdaságossági szempontból is előnyösek lesznek, mert az AKG célja többek között az is, hogy ösztönözze a gazdálkodókat a mezőgazdasági földterületeken a környezet, a táj és a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerek alkalmazására és segítse a megváltozott környezeti feltételekhez alkalmazkodást.

kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, a részletszabályokról teljeskörűen a megjelenő pályázati felhívásból tájékozódhat, illetve a NAK falugazdászai is készséggel az Ön rendelkezésére állnak.

(NAK)