május 20, 2024

Ökológiai gazdálkodási kézikönyv – hasznos információk pályázatokhoz

Ökológiai gazdálkodási kézikönyv

A 2021-2027 közötti időszak Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásaihoz, már az átmeneti időszak alatt lehetőség nyílt arra, hogy 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új ökológiai gazdálkodási (ÖKO) felhívás kerüljön meghirdetésre.

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a meghirdetett pályázat támogatási kérelmének benyújtásához összegyűjtötte a hasznos információkat az Ökológiai gazdálkodás kézikönyvben.

Az új ÖKO felhívás 40 Mrd Ft keretösszeggel került meghirdetésre, amely várhatóan jelentős bővülést eredményez az eddigiekhez képest. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg megemelése több célt is szolgál, így különösen:

– a támogatásokba bevont területek nagyságának növelését,

– a gazdálkodói részvétel további ösztönzését,

– a programokban eddig részt nem vett gazdálkodók számára belépési lehetőség biztosítását és a korábbi támogatási összegek aktualizálását, megemelését.

Jelen kiadvány a 2021 őszén meghirdetésre került az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, az ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázati felhívásról, az ökológiai gazdálkodás támogatási lehetőségéről nyújt átfogó tájékoztatást. A kézikönyv áttanulmányozásával az olvasó információt kap a támogatás feltételrendszeréről, előírásokról így ennek alapján dönteni tud arról, hogy érdemes-e igénylőként belépnie a támogatási rendszerbe.

A támogatást igénylő a támogatási rendszerbe való belépés esetén vállalja, hogy felhagy a konvencionális termeléssel és egy olyan gazdálkodási gyakorlatot, előírásrendszert követ, amely hozzájárul a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez. Ezzel erősíti a természetes önszabályozó folyamatokat, védi és javítja a talaj biológiai állapotát, csökkenti a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatásokat, valamint segíti az élelmiszerbiztonságot. A támogatási rendszerbe belépés esetén az érintett gazdálkodó közvetlenül és közvetve is hozzájárul a fenti célok megvalósulásához.

(NAK)