április 17, 2024

Mezőgazdaság: Magyarország az agroökológiai termelési módszerek felé halad

agrar377

Magyarország jelentős lépést tett a fenntartható mezőgazdaság felé az új Közös Agrárpolitikájának (KAP) bevezetésével, amely 2023. január 1-jén lépett életbe. Az Európai Bizottság 2022. november 7-én hagyta jóvá a tervezetet, amelynek célja a fenntartható, ellenálló és modern európai agrárszektorra való átállás elősegítése. A megreformált politika kis- és közepes méretű gazdaságok, valamint a fiatal gazdák támogatására, és az innováció – beleértve a precíziós mezőgazdasági és agroökológiai termelési módszerek alkalmazását – ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. Az EU költségvetéséből 8,4 milliárd eurót kap a KAP, amelyből 2 milliárd eurót környezeti és klímavédelmi célokra és ökoterv programokra, valamint 186 millió eurót fiatal gazdákra fordítanak.

Környezetvédelmi célok

A KAP tervben említett környezeti célok között szerepel a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a talaj és a víz minőségének javítása, valamint a biológiai sokféleség megőrzése. Mindezek a célok fontos szerepet játszanak a fenntartható mezőgazdaság előmozdításában, amely nemcsak a környezetet védi, hanem a gazdálkodók jövőbeli életképességét is biztosítja.

Az agroökológiai termelési módszerek kulcsfontosságúak Magyarország új KAP-jában,

amelynek célja a műtrágya felhasználás csökkentése, ezzel összefügésben az ammónia-kibocsátás csökkentése, és a Natura 2000 területek védelme. Ezek a politikai törekvések támogatják az organikus gazdálkodást és a rövid és helyi ellátási láncokat, hogy csökkentsék a szállítási költségeket és a károsanyag kibocsátásokat. Ezek az intézkedések a gazdák tisztességes jövedelmének biztosítását és az anyagi támogatásuk méltányosabb elosztásának elérését célozzák. A tervezet emellett lehetővé teszi 7 700 gazdaság modernizálását és 8 800 fiatal gazda létrehozását.

Digitalizáció az agrárpolitkában

A Közös Agrárpolitika (KAP) által finanszírozott technológiai fejlesztések és innovációk is hozzájárulnak Magyarország fenntartható mezőgazdasági céljaihoz. Ilyen fejlesztések például a precíziós mezőgazdasági eszközök és az agroökológiai technikák, amelyek javítják a gazdálkodási hatékonyságot, csökkentik a környezetre gyakorolt hatást és segítenek a gazdáknak alkalmazkodni az éghajlatváltozás következményeihez. A KAP továbbá ösztönzi a digitális átállást a mezőgazdaságban, ami lehetővé teszi a gazdáknak, hogy hatékonyabban használják a természeti erőforrásokat, csökkentsék a környezeti lábnyomukat és javítsák a gazdaságuk versenyképességét. A digitális technológiák használata a mezőgazdaságban, beleértve a drónokat, a műholdas képalkotást és a mesterséges intelligencia alkalmazásait, lehetővé teszi a gazdáknak, hogy pontosabb döntéseket hozzanak a gazdaságukban, miközben minimalizálják a környezeti hatást. A technológiai fejlődés és az innováció, amelyet a KAP támogat, alapvető szerepet játszik a fenntartható mezőgazdasági átállásban Magyarországon.

A KAP stratégiai terve, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott, további részleteket is tartalmaz Magyarország ökológiai átállásáról a mezőgazdaságban. Például, a terv kimondja, hogy az új KAP-ban nagyobb hangsúlyt kap a biodiverzitás és a természetvédelem. Ezenkívül előirányozza, hogy a gazdáknak jelentős részét kellene képezniük az agroökológiai gyakorlatokról és a precíziós mezőgazdaságról, hogy teljes mértékben kihasználhassák ezeknek a technológiáknak a lehetőségeit.

Más iparági hatás

A mezőgazdaság fenntarthatóság felé való elmozdulása más iparágakban is megfigyelhető. Például a videojáték-iparban a gyártók és a játékosok egyre nagyobb figyelmet fordítanak termékeik és tevékenységeik környezeti hatásaira. Ez különösen igaz az online játékokra, mint például az Unibet kaszinó, ahol nincs szükség fizikai eszközökre, így csökkenthető a bányászat és a fizikai termékek gyártásának szükségessége. Az online játékok energiahatékonyabbak lehetnek, mint a hagyományos játékmódszerek, mivel a játékok szervereken tárolódnak és az interneten keresztül érhetők el, nem pedig helyi eszközön tárolódnak.

Azonban fontos megemlíteni, hogy az online játékokhoz továbbra is szükség van energiaforrásokra a szerverek és adatközpontok működtetéséhez, amelyek jelentős hatással lehetnek a környezetre, ha nem megújuló energiaforrásokból táplálkoznak.

Konklúzió

Összefoglalva, Magyarország új KAP-ja fontos lépést jelent a fenntartható mezőgazdaság felé, támogatva az agroökológiai termelési módszerek elfogadását, valamint a trágya felhasználásának és az ammónia kibocsátásának csökkentését. A politika elősegíti az ökológiai gazdálkodást, valamint a rövid és helyi ellátási láncokat a szállítási költségek és kibocsátások csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések hozzájárulnak a gazdák tisztességes jövedelmének biztosításához és a támogatások méltányosabb elosztásához. Ezen a területen tapasztalt fejlődés párhuzamba állítható más iparágakban tapasztalható változásokkal, például a játékgyártásban, ahol a gyártók és a játékosok egyre inkább figyelmet fordítanak a termékeik és tevékenységeik környezeti hatásaira, ezáltal elősegítve a fenntarthatóságot.