június 15, 2024

Akár 25 milliós támogatás kertészeti üzemek megújítására

szőlő-szőlőpermetezés

MTI Fotó: H. Szabó Sándor

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az Agrárminisztérium maximum 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít az Agrárminisztérium.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A támogatott projektek várható száma 2 500 – 3 000 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • talajművelő gépek,
 • permetezőgépek,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök
 • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor, maximális mértéke 10.000.000 Ft támogatási összeg.

Nem támogatható tevékenységek

Mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

 • öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 • tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,
 • göngyöleg beszerzése,
 • természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
 • betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint).

A támogatási kérelem benyújtása

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Fotó: Illusztráció / MTI Fotó: H. Szabó Sándor